Het gebied de Gijzenrooische Zegge
 

 

De Gijzenrooische Zegge is een natuurgebied van ongeveer 115 ha dat ligt tussen Geldrop en Eindhoven. Het was van oudsher de naam van een moerasgebied in de gemeente Zesgehuchten. Het betreft een oud cultuurlandschap dat in het noorden wordt begrensd door de Rielsedijk en in het zuiden door de A67. Het kerngebied bestaat uit een gebiedje met oude klotputten. Er groeit elzenbroek, wilgenkoepels en aan de randen enig eiken- berkenbos. Hier doorheen stroomt de Beekloop, een zijriviertje van de Kleine Dommel. Eromheen liggen kleinschalige natte graslanden en daar weer omheen liggen bolle akkers die onregelmatig verkaveld zijn en soms gescheiden zijn door houtwallen en afgewisseld worden met bosjes. Hier wordt biologische landbouw bedreven. Over het hele gebied verspreid komen 7 soorten amfibieën voor, waaronder rugstreeppad en alpenwatersalamander.Aan het gebied grenzen de oude gehuchten Gijzenrooi en Riel. Het laatste is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. (bron:wikipedia/Gijzenrooische Zegge) 

 

Wandelarrangementen en lunchen: 


    
     
Wandellunch arrangement:  Ontvangst met koffie. Een prachtige wandeling van ca. 6 of 8 km door het natuurgebied De Gijzenrooische Zegge. Bij terugkomst staat er op ons terras voor u een heerlijke huisgemaakte lunch klaar met een drankje. 
Duur: ca 2,5 uur. 
Kosten: €17,50 p/p Minimaal 6 en maximaal 20 deelnemers.
                          
Ons lunch- aanbod is ook in combinatie met een workshop te boeken!

             . 

         
Omgeving de Gijzenrooische Zegge
 

LENTE

      

                            

HERFST 
 
        .  
                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      WINTER

     .